NARIMEXDeatilní popis Variabilního ručního nástroje VRVN 1-220

Víceúčelová hlavice s nosnou trubkou – rukojetí.

Víceúčelová hlavice má tři činné části. Prorážecí trojboký hrot, který převážně slouží k vyražení otvoru v plechových pláštích, pro založení otvíráku při dělení - řezání plechů, nebo prorážení skel, případně k zarážení do materiálu a vytvoření kotvy. V oblouku pod prorážecím hrotem je ostří pro prořezávání plachtoviny nebo jí podobných textilních či plastických krytin. Vlastní sekací část s břitem slouží k odsekávání materiálu, či přesekávání kabelů, lanek, slabých drátů a výztuží. Při hlubokém zaseknutí může opět sloužit jako kotva. Po bocích jsou samostatné páčící klínové ozuby. Ozub umístěný ve směru rukojeti je od hlavice oddělen polootevřenou, cca 25 mm dlouhou, klínovitě se zužující drážkou s možností uchycení kruhových profilů menších jak 15 mm. Na čele hlavice na protilehlé straně k rukojeti je vyhnutý ozub, kterého je možno použít k nadzdvihování, odtlačování břemen, nebo páčení. Na oblouku mezi oběma ozuby je hrubé rýhování kolmo ke směru páčících klínů, které blokuje proklouznutí pracovní hlavice po opěrné ploše. Uprostřed hlavice jsou dva navzájem na sebe kolmé průchozí otvory, které slouží k vložení tyče – páky od druhé části variabilního nástroje. Tím je možno prakticky zdvojnásobit sílu vynakládanou páčením. Do hlavice je vetknuta nosná trubka – rukojeť, která je kryta rázy pohlcujícím materiálem. Uvnitř trubky je uložena a zajištěna páka s otvírákem. Zasunutý otvírák lze pojistit odpruženým, odlehčeným, otočným kolíkem. Úhel pootočení pojistky je 90°, přičemž obě koncové polohy jsou aretovány vybráním v odlitku, aby nemohlo dojít k samovolnému přestavení pojistky.

 

Víceúčelový sekací a stříhací nástroj, tzv. otvírák s pákou

V základním uspořádání je páka otvíráku nasunuta do rukojeti a zasunutá poloha je aretována odpruženým, otočným, zajišťovacím kolíkem. V této složené podobě je nástroj založen do transportního popruhu. Nástroj i popruh jsou uchyceny v montážním závěsu a takto jsou dodávány uživateli. Otvírák s pákou tvoří druhou funkční část, která slouží k odsekávání šroubů, nýtů, hlav svorníků, čepů závěsů dveří či oken apod. Odsekávání provádíme tak, že uvolníme pojistku úchytu páky otočením o 90° a hlavice s trubkou použijeme jako tlouku, přičemž páka a trubka slouží jako vedení. Nástroj není v tomto případě rozdělen na dva samostatné díly. Kromě již zmíněného sekáče je na otvíráku též polouzavřené, podélné vybrání s ostřím, proti kterému je v ústí vybrání ostré zoubkování. Toto uspořádání zabraňuje prosmyknutí otvíráku při „stříhání“ materiálu přes jeho břit. Po založení otvíráku prorazíme plech trojbokým hrotem nebo sekáčem. Do otvoru vložíme stříhací břit a střídavým natáčením a zasouváním uzavřeného případně otevřeného nástroje, či samostatné páky dosáhneme stříhacího, dělícího účinku. Předlité vybrání na lemu otvíráku slouží k bočnímu zachycení kabelu, lanka či výztuže, které lze potom snadněji přeseknout na rovné ploše otvíráku.

 

POZOR! Díly nástroje nejsou elektricky izolovány, jsou elektricky vodivé! Nástrojem nelze bez bezpečnostních zajištění proti úrazu elektrickým proudem dělit elektrická vedení (kabely) pod napětím!

 

 

Transportní pás slouží k zavěšení nástroje a je součástí výstroje. Je vyroben ze silonové tkaniny šíře 45 mm a tloušťky 2,5 mm. Na pásu je úchyt s jednostranně odepínatelnou chlopní. V transportní poloze jsou činné části nástroje překryty pouzdrem. Do pásu je všita jednak závěsná polospona a jednak karabina s pojistkou.

 

 

Montážní úchyt je nedílnou součástí dodávky a slouží k upevnění nástroje včetně transportního pásu na vhodném místě. U stacionárních zařízení v pracovním prostoru obsluhy, u mobilních zařízení uvnitř vozidla. Vhodná konstrukce úchytu umožňuje libovolnou montážní polohu. Úchyt se připevňuje třemi samořeznými šrouby 5x10. Nástroj včetně pásu je v úchytu zajištěn textilním páskem s rychloupínací sponou.

Při řešení tvaru pracovních částí nástroje byl sledován i požadavek bezpečnosti obsluhy. Otvírák je ve směru práce opatřen vysokým lemem zabraňujícím ohrožení rukou pracovníka při páčení či odtlačování břemen. Při páčení víceúčelovou hlavicí jsou ozuby opatřeny bezpečnostní
zarážkou. Pojišťovací západkový mechanismus jednak zajišťuje kompaktnost složeného nástroje a jednak spolu s řešením páky zabraňuje samovolnému vysunutí otvíráku z rukojeti a tím chrání obsluhu před úrazem vlivem pádu části nástroje. Na rukojeti nástroje je nanesena ochranná vrstva z novoplastu, která tlumí rázy při použití nástroje jako kladiva či sekery a chrání tím ruce pracovníka před nadměrným zatížením. Nástroj je vyroben z kvalitní tepeln zpracované oceli tak, aby se neštípal, splňoval požadavek pevnosti a houževnatosti při současném dodržování potřebné tvrdosti pracovního ostří. Více informací naleznete v manuálu.

 

 


Narimex Praha s.r.o.
T: +420 281 866 641
Mob.: +420 602 39 09 44
E: narimex@narimex.cz


VRVN 1-220

Pro hasiče
- - - - - - - - - - - - - - -
Ideální vybavení členů hasičských jednotek.


 


VRVN 1-220

Pro záchranáře
- - - - - - - - - - - - - - -
Dobrá skladnost v záchranářských vozech.

 

VRVN 1-220

Pro armádu
- - - - - - - - - - - - - - -
Ideální doplňková výbava pro vyprošťování.