NARIMEXPŘÍKLADY POUŽITÍ

PRORÁŽENÍ OTVORŮ V PLECHU, PROBÍJENÍ SKEL S VÝZTUŽÍ

 

Prorážení hrotem víceúčelové hlavice

Prorážení sekací částí víceúčelové hlavice

Prorážení sekáčem otvíráku s využitím hlavice jako tlouku; otvírák odjištěn

 

Prorážení skla s výztuží hrotem otvíráku

   

ŘEZÁNÍ TEXTILIÍ, PLACHTOVIN, TENKÝCH IZOLAČNÍCH OBALŮ

Prořezávání textilních či fóliových krytin pomocí břitu pod hrotem

Prosekávání tenkých izolačních obalů břitem pod prorážecím hrotem

   

ODSEKÁVÁNÍ NÝTŮ, SVORNÍKŮ, MATIC, POVOLOVÁNÍ ZÁVITŮ

Otvírák použít jako sekáč, hlavice s rukojetí jako tlouk, nástroj odjištěn

Povolování matic naseknutím sekací částí otvíráku

   

VYRÁŽENÍ – ZARÁŽENÍ ČEPŮ, KOLÍKŮ, SVORNÍKŮ, ZÁVĚSŮ

Vyrážení čepů, závěsů sekáčem s hlavicí, nástroj odjištěn

Narážení kolíků pomocí hlavice a otvíráku, nástroj odjištěn

   

DĚLENÍ PLECHU POMOCÍ OTVÍRÁKU, ROZŠIŘOVÁNÍ OTVORŮ

Do proraženého otvoru zasuneme břitem opatřené rameno otvíráku a střídavým natáčením kolem ozubené opěrky a zasouváním nástroje se „stříhá“/dělí plech. 

 

 Dělení plechů otvírákem ve spojení s celým nástrojem, otvírák odjštěn

 Dělení slabých plechů samotným otvírákem

 

   

 DĚLENÍ MATERIÁLU PŘESEKÁVÁNÍM

 Dělení lanek, výztuží, vodičů přesekáváním na volné ploše otvíráku

 Přesekávání hadic, lan, kabelů na tvrdé podložce

 Páčení

 Destrukce strhávání plechových krytin

 

Dělení prken prorážecím hrotem

Odpáčení pomocí hlavice s vloženou pákou otvíráku – zvětšení páčící síly

 

   

 OHÝBÁNÍ PROFILŮ, UZAVŘENÍ POTRUBÍ ZMÁČKNTÍM PROFILU 

Ohýbání kolem vložené páky otvíráku do víceúčelové hlavice

 

 

Smáčknutí potrubí mezi prorážecím hrotem a pákou otvíráku

     

VYTVOŘENÍ KOTVY PRO ZACHYCENÍ VÁZACÍCH PROSTŘEDKŮ

Otvírák jako kotva v měkké půdě. Víceúčelová hlavice jistí kotvu proti vysmeknutí

 

Víceúčelová hlavice jako kotva ve dřevě. Jištění zátěží na rukojeti

 

Otvírák jako kotva ve štěrbině

Víceúčelová hlavice jako kotva – úchyt za přírubu rukojeti

   

PŘIBLIŽOVÁNÍ A ZDVÍHÁNÍ NAVÍJENÍM TAŽNÝCH PÁSŮ, LAN

Uchycení vázacího prostředku mezi páku otvíráku a víceúčelovou hlavici

Navíjení na sekací část hlavice – osová síla v páce 5.10 kN

Navíjení do volného konce na hlavici při ukotveném otvíráku

 

Zdvíhání břemen

   

VLEČENÍ DŘEV, PLECHŮ

 

Vlečení dřev zaseknutým odjištěným nástrojem

Vlečení plechů pomocí otvíráku

   

NADZDVIHOVÁNÍ BŘEMEN A JEJICH JIŠTĚNÍ

   

POUŽITÍ NÁSTROJE JAKO PODPĚRY

 
   
 
   

NÁSTROJ JAKO NOUZOVÝ STUPEŇ

 
 

Narimex Praha s.r.o.
T: +420 281 866 641
Mob.: +420 602 39 09 44
E: narimex@narimex.cz


VRVN 1-220

Pro hasiče
- - - - - - - - - - - - - - -
Ideální vybavení členů hasičských jednotek.


 


VRVN 1-220

Pro záchranáře
- - - - - - - - - - - - - - -
Dobrá skladnost v záchranářských vozech.

 

VRVN 1-220

Pro armádu
- - - - - - - - - - - - - - -
Ideální doplňková výbava pro vyprošťování.